Informace o změně cen obědů od 1. 9. 2020

V souvislosti se stálým zvyšováním cen potravin a ostatních nákladů, jsme byli nuceni zpracovat nové kalkulace
cen obědů od 1. 9. 2020.

Ceny obědů pro jednotlivé skupiny strávníků:

žáci 1. stupně 7-10let            25,-Kč                         (nová výše zálohy 500,-Kč)

žáci 2. stupně 11-14let          27,-Kč                        (nová výše zálohy 540,-Kč)

žáci 2. stupně  15 a více let    29,-Kč                        (nová výše zálohy 580,-Kč)

cizí strávníci                           72,-Kč

svačinka jednotná                  16,-Kč

 

ing. Ludvík Kostelanský

ředitel školy