Vážení rodiče, milí žáci

Letošní školní rok bude ukončen v úterý 30. 6. 2020

V 8:00 hod. jste všichni zváni na závěrečnou školní mši v kostele sv. Andělů strážných, účast je dobrovolná.

Od 9:00 hod. se žáci sejdou se svými třídními učiteli ve třídách a bude jim předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020
(dle rozhodnutí MŠMT je povolena účast všech žáků – žáci kteří nenavštěvovali prezenční výuku nebo konzultace,
musí při vstupu do školy odevzdat Čestné prohlášení – viz webové stránky školy)

Nevydaná vysvědčení budou uložena v kanceláři školy, vyzvednout si je můžete v termínu od 1. 7. do 10. 7. nebo od 24. 8.