V souladu § 4 vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 informuji tímto předpisem o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
v Církevní základní škole ve Veselí nad Moravou, Školní 698.

1) Škola nebude používat slovní ani kombinované hodnocení. Hodnoceny budou všechny předměty.

 

2) Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Škola vnímá, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok.

 

3) Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

a) podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána
(tj. do 10. března 2020),

b) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky (snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů; samostatná práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky; četba související se zadanými úkoly; případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele); zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku v předmětech zaměřených na informační technologie).

c) podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 byl projednán pedagogickou radou
dne 11. 05. 2020.

Ve Veselí nad Moravou, 11. 5. 2020                                                       Ing. Ludvík Kostelanský, ředitel školy